Collegiale opvang bij calamiteiten

Artsen hebben soms behoefte aan opvang na bijzondere, ingrijpende of traumatiserende gebeurtenissen op hun werk. Uit ervaring is bekend dat artsen het gemakkelijker en plezieriger vinden die opvang te krijgen van collega-artsen. Martens Medical Mediation & Coaching heeft een divers aanbod voor collegiale opvang.

Opvang na (aangrijpende) gebeurtenissen

Artsen maken tijdens hun werk soms heel aangrijpende dingen mee. Soms zo aangrijpend, dat je er grote moeite mee hebt normaal verder te functioneren.

Dat kan gebeuren nadat je iets heel vervelends hebt meegemaakt (bijvoorbeeld een suïcide van een patiënt, of een patiënt die overlijdt tijdens een operatie), waarbij je je af blijft vragen of je wel goed hebt gehandeld.

Collega´s stellen je gerust dat jou niets te verwijten valt of zeggen dat zulke dingen nu eenmaal bij het vak horen. ´Je moet er niet over piekeren, je moet er niet te lang bij stil blijven staan`. Toch laat het je niet los. Je wilt er over praten, en soms gaat dat gemakkelijker met een buitenstaander.

Opvang bij patiënten die je bedreigen of lastig vallen

Er is weinig bekend over bedreigingen, agressie of terreur van patiënten naar artsen. De weinge studies die hiernaar zijn gedaan maken echter twee dingen heel duidelijk:

  1. De kans dat een arts met geweld of bedreiging te maken krijgt is behoorlijk groot. De meeste kans maken psychiaters, huisartsen en verzekeringsartsen: bij hen is de kans meer dan 50% per jaar. Minder dan 50% kans per jaar maken medisch specialisten en jeugdartsen. In de meeste gevallen gaat het om schelden, verbale dreigementen, telefonische dreigementen of lichte vormen van lichamelijke agressie zoals duwen of vastpakken. In een kwart van de gevallen gaat het om serieuze fysieke agressie zoals slaan, letsel toebrengen, vernielen van voorwerpen of bedreigingen of vernielingen op het privé-adres.
  2. Artsen ervaren geweld en bedreigingen als zeer belastend. Velen rapporteren ernstige machteloosheid: het gevoel niets te kunnen doen, ze moeten hun status en decorum vasthouden, mogen zeker niet terugschelden of de patiënt uit de praktijk zetten. Velen geven aan onvoldoende steun en begeleiding te hebben gehad en het plezier in hun werk helemaal kwijt te zijn. Ziekmeldingen komen veel voor en zelfs afkeuring ten gevolge van geweldervaringen zijn beslist niet zeldzaam. Een goede opvang kan hier dus veel negatieve gevolgen voorkomen.

Opvang bij klachten of tuchtzaken