Floor Martens

Floor Martens heeft in Utrecht geneeskunde gestudeerd, de huisartsenopleiding gedaan en een eigen huisartsenpraktijk gehad. In 1987 verhuisde zij met haar gezin naar Maastricht, waar zij bij de Universiteit Maastricht als universitair docent ging werken bij de vakgroep huisartsgeneeskunde. In 2001 startte zij met de 3-jarige kaderopleiding ‘supervisie en coaching’ van het Nederlands Huisartsen Genootschap, gevolgd door een opleiding tot teamcoach en tot geregistreerd NMI-mediator.

Zij weet zakelijke deskundigheid op academisch niveau te combineren met een op de praktijk gerichte aanpak in een prettige, aangename sfeer.

Floor Martens is erkend NHG-trainer en –supervisor.
NMI registermediator.
Lid van de Vereniging Mediators Gezondheidszorg

Floor Martens
Telefoon: 0031 6 142 26 938
Email: info@martensmediation.nl
Website: www.martensmediation.nl
Adres: Volksplein 14
6214 AL Maastricht

‘Niets is gemaakt om te blijven’