Loading...
Skip to Content

Intervisie

Intervisie

 

Je hoeft geen probleemgeval te zijn om voor intervisie te kiezen!

Veel mensen denken dat intervisie alleen bedoeld is voor mensen die problemen ervaren in hun dagelijkse werk. Maar dat is niet zo. Intervisie is bij uitstek geschikt voor het van tijd tot tijd stilstaan bij het eigen functioneren. Artsen krijgen al vele jaren goed onderwijs op het gebied van communicatie. Actief afstemmen van hulpvraag en hulpaanbod, het voeren van slecht nieuws-gesprekken, feedback geven aan collega’s, het komt allemaal aan bod. Toch is het geleerde niet altijd gemakkelijk toepasbaar in de praktijk.

Persoonlijke factoren spelen daarbij een grote rol:

Hoe ga ik om met verantwoordelijkheid, met (angst voor) fouten, met

moeilijke collega’s, met eisende patiënten, met mijn betrokkenheid, met mijn tekortkomingen?

Vragen waarmee een arts elke dag vele malen wordt geconfronteerd. Voor het structureel nadenken hierover ontbreekt meestal de tijd en de gelegenheid.

In gesprekken met collega’s gaat het meestal meer over de patiënt dan over de dokter. Het herkennen van gemeenschappelijke ergernissen of problemen is veelal prettig, maar leidt niet vaak tot nieuwe inzichten.

 

Persoonlijke professionaliteit

 

Intervisiegroepen voorzien in de behoefte die huisartsen en medisch specialisten hebben aan een structurele benadering van de problemen die ze in de praktijk ervaren.

Daarbij richt intervisie zich op de persoonlijke professionaliteit: hoe verhoud ík mij tot de eisen die mijn vak aan mij stelt? Wat zijn mijn sterke en zwakke kanten? Waar wil ik over bijleren? Wat laat ik bewust liggen? Waar neem ik verantwoordelijkheid voor? En waarvoor niet? Hoe gaan anderen hiermee om?

 

Bij het bewerken van deze vragen gaat het over de eigen, vaak impliciete

normen en waarden, gedachten en gevoelens. Reflectie daarop en aldus

bewustwording daarvan maakt de weg vrij voor keuzes. Een keuze, een plan, leidt tot nieuw gedrag. Dat leidt tot een nieuwe ervaring in de dagelijkse praktijk. In de volgende bijeenkomst wordt op die nieuwe ervaring teruggekomen:

wat van mijn voornemen lukte wel, wat niet, en hoe wil ik daar mee

verder?

Op deze wijze draagt intervisie als leermethode bij aan de ontwikkeling van de competenties communicatie, samenwerken en professionaliteit.

 

Veiligheid

 

Tijdens de intervisie moet het mogelijk zijn open te praten over wat iemand moeilijk, spannend, beangstigend of frustrerend vindt. Dat vraagt om veiligheid en zorgvuldigheid.

Duidelijke afspraken over privacy, die tijdens de eerste bijeenkomst gemaakt worden, zorgen voor een veilig leerklimaat.

 

 

Methode, begeleiding, accreditatie

 

Intervisiegroepen bestaan meestal uit 4 tot 8 personen. Er zijn verschillende intervisiemethodes, die ervoor zorgen dat het gesprek persoonlijk wordt, en effectief bijdraagt aan de professionele ontwikkeling. Zonder methode kunnen intervisiebijeenkomsten zeker ook prettig zijn en in een behoefte voorzien, de effectiviteit zal echter meestal minder zijn. Om de methodes te leren en vast te houden kan een intervisiegroep (de eerste tijd, voor een “opfrisbeurt” of permanent) begeleid worden

door een supervisor.

Intervisiegroepen kennen een vaste samenstelling en komen veelal jaren lang circa 6 tot 8 keer per jaar bijeen.

 

Praktische informatie

 

Intervisie kost  € 120,- per uur.

 

Intervisie wordt beschouwd als geaccrediteerde nascholing. Derhalve geldt voor huisartsen dat ieder uur intervisie wordt gehonoreerd met één  toetsgroep-nascholingspunt. Dit omdat de begeleiding wordt gegeven door een door het NHG erkend supervisor die tevens een EKC, erkend kwaliteits consulent, is.

Voor andere beroepsgroepen kan accreditering aangevraagd worden.

 

 

Meer informatie over intervisie vindt u ook op de website van het NHG:

http:/nhg.artsennet.nl

Stilstaan bij je handelen is vooruitgang

Aangesloten bij: