Loading...
Skip to Content

Wat is mediation?

Mediation

Conflicten horen bij het leven en bij de samenleving. En … gelukkig lossen we heel veel van de problemen die eruit voort kunnen komen, zelf op. Het is daarom meestal niet nodig om daar de hulp van een mediator (conflictbemiddelaar) bij in te schakelen. Anders wordt het wanneer problemen tussen mensen dreigen te escaleren en de betrokkenen door de bomen het bos niet meer zien. Ze zijn dan voortdurend met het conflict bezig, voelen zich erin gevangen en niet in staat de juiste beslissing te nemen. Niet zelden leidt dit zelfs tot fysieke en psychische klachten of dysfunctioneren van de organisatie. Wanneer u dit beeld herkent of verdere escalatie wilt voorkomen, wordt het tijd om de inzet van een deskundige mediator te overwegen.

Mediation (conflictbemiddeling) is een methode om onder leiding van een onpartijdige bemiddelaar, in vertrouwen samen een conflict op te lossen. Anders dan door een gerechtelijke uitspraak, kan mediation leiden tot een oplossing die voor alle partijen bevredigend is. Groot voordeel is dat de onderlinge relatie tussen betrokkenen niet onnodig wordt beschadigd en er nieuw perspectief ontstaat. Mediation kan meestal in korte tijd worden afgerond en levert daarmee ook een aanzienlijke kostenbesparing op.

Als betrokkenen de wil hebben om er samen uit te komen, is mediation het middel bij uitstek om geschillen op te lossen. De geschillen kunnen van velerlei aard zijn en zich afspelen in zowel de persoonlijke-, als in de zakelijke en beroepssfeer.

Stilstaan bij je handelen is vooruitgang

Aangesloten bij: