Loading...
Skip to Content

Wat is teamcoaching?

Teamcoaching

 

Heerst er onvrede over hoe het team functioneert?

Durven collega’s elkaar niet aan te spreken op hun gedrag?

Laat de vergadercultuur veel te wensen over?

Komt de samenwerking niet van de grond?

Er kunnen vele redenen zijn om de hulp van een teamcoach in te roepen. Voordeel van een NHG teamcoach is dat deze zelf jarenlang als (huis)arts ervaring heeft opgedaan. Deze kent het werkveld van binnen uit, maar heeft ook de benodigde vaardigheden mbt teamontwikkeling, teamfunctioneren, het stellen van een teamdiagnose, teaminteracties, conflictanalyse en conflictbegeleiding, leiderschap en management, werkgeverschap, organisatie-advies, begeleiding van veranderingsprocessen, projectmatig werken, visie- en missieontwikkeling, begeleiden bij het opzetten van een HOED, enz.

Bij samenwerken is het belangrijk dat men niet gaat samenwerken uit angst voor de toekomst, of omdat iedereen het lijkt te gaan doen, maar omdat men uitgaat van de meerwaarde van samenwerken. Samenwerken heeft vooral met persoonlijkheden, met communicatie en met het delen van doelen te maken. Dat is een langzaam proces. Een snelle interventie van een commercieel bureau staat wel indrukwekkend, maar leidt op de lange termijn vaak tot problemen. Ook zijn er vele andere financieel sterke organisaties, die graag hun diensten aanbieden, maar zij hebben heel andere belangen. Als u overweegt te gaan samenwerken, begin dan met een persoonsgericht goed vooronderzoek in de groep en gun uzelf de tijd. Deze investering verdient u later dubbel en dwars terug. Het inschakelen van een NHG-teamcoach kan in dit stadium zeer zinvol zijn, omdat zij onafhankelijk zijn en de tijd hebben.

 

Wat is teamcoaching?

Teamcoaching houdt in dat een externe begeleider door het (gezamenlijke) team wordt ingehuurd op contractbasis. Deze externe begeleider is onafhankelijk en onpartijdig. In gezamenlijk overleg wordt uitgaande van een begeleidingsvraag een helder begeleidingsdoel geformuleerd, inclusief afspraken over het te doorlopen traject.

Veel voorkomende begeleidingsvragen betreffen:

  • de samenwerking
  • de onderlinge verhoudingen
  • communicatieproblemen tgv verschil in visie, belangen, doelen, karakter, cultuur, normen en waarden
  • visie- en missieontwikkeling
  • verborgen agenda’s
  • opruimen oud zeer
  • onderhandelen
  • de vergadercultuur
  • de taakverdeling
  • het aansturen van assistentes

 

Effectieve teams zijn autonoom, doelgericht, hebben een duidelijke identiteit, vertonen verschillende competenties, werken proactief, zijn onderling afhankelijk en er is sprake van adequaat leiderschap.

 

De methode

Vooraf wordt er een intakegesprek gehouden, waarin een globale oriëntatie plaats vindt van wat er speelt, wie de vragende partij is, om hoeveel personen het gaat en wat het mandaat is. Pas als het begeleidingsdoel helder is gaat de teamcoach met het team aan de slag om een teamdiagnose te kunnen stellen. Op basis van de teamdiagnose wordt vervolgens een begeleidingsplan opgesteld. Dit kan variëren van het afnemen van een aantal workshops  (zie Scholing) tot het doorlopen van een heel begeleidingstraject, van individuele coaching van de manager tot coaching van het hele team. De afspraken hierover worden in een contract vastgelegd.

 

Praktische informatie

Teamcoaching kost  € 160,- per uur.

Hoe lang het coachingstraject gaat duren wordt in onderling overleg tussen u en uw teamcoach vastgesteld.

Teamcoaching wordt beschouwd als geaccrediteerde nascholing. Derhalve geldt voor huisartsen dat ieder uur teamcoaching wordt gehonoreerd met één nascholingspunt. Dit omdat de coaching wordt gegeven door een door het NHG erkend supervisor, die ook deskundig is op het terrein van teamcoaching.

 

 

 

Stilstaan bij je handelen is vooruitgang

Aangesloten bij: