Loading...
Skip to Content

Loopbaanbegeleiding

Loopbaanbegeleiding

Doet u uw werk met veel plezier?

Bent u ’s avonds een tevreden mens?

Heeft u vertrouwen in de toekomst van uw vak?

 

Als dergelijke vragen bij u twijfels oproepen, dan is het misschien tijd om eens met een loopbaanbegeleider naar uzelf te kijken. Ook vragen die na jaren de kop op steken, zoals ‘op deze manier verder, of moet alles anders?’ en ‘hoe lang moet ik nog?’ kunnen aanleiding zijn om een loopbaanscreening te doen. Andere redenen kunnen zijn een (dreigende) burn-out, ziekte of nare ervaringen met patiënten of collega’s..

 

Wat is loopbaanbegeleiding?

 

Loopbaanbegeleiding krijgt vorm in een drie-gesprekkenmodel waarin u zicht krijgt op zaken die afbreuk doen aan uw beroepsvreugde of daar juist aan bijdragen of met andere woorden ‘waarvan krijgt u energie en wat kost u energie’.

De doelstelling is dat u aan het einde zicht heeft op hoe u verder wilt binnen uw werk.

 

De methode

 

In drie gesprekken van ongeveer één uur, waarin de loopbaanadviseur gebruik maakt van een gestructureerde vragenlijst, krijgt u zicht op de lusten en lasten in uw beroepsuitoefening en op de balans tussen werk en privé. Aan de orde komen uw fysieke en mentale gesteldheid, uw valkuilen, maar ook uw kansen en uitdagingen. Ook uw ambitie om misschien in een andere setting uw kwaliteiten in te zetten komt ter sprake.

De screening wordt afgesloten met een advies. Dit kan bestaan uit voornemens die u zelf kunt realiseren. Eveneens wordt bekeken of supervisie,  (individuele) coaching, coaching bij praktijkvoering of praktijkadvisering iets voor u is.

 

Praktische informatie

 

Loopbaanbegeleiding kost  € 120,-  per uur.

 

Loopbaanbegeleiding wordt beschouwd als geaccrediteerde nascholing. Derhalve geldt voor huisartsen dat ieder uur loopbaanbegeleiding wordt gehonoreerd met één nascholingspunt. Dit omdat de begeleiding wordt gegeven door een door het NHG erkend supervisor, die ook deskundig is op het terrein van loopbaanbegeleiding.

 

Stilstaan bij je handelen is vooruitgang

Aangesloten bij: