Loading...
Skip to Content

Over mediation & Coaching

Coaching

 

Ben je ontevreden over jouw balans tussen werk en privé?

Durf jij collega’s niet goed aan te spreken op hun gedrag?

Heb je onvoldoende tijd voor reflectie op jezelf en je omgeving?

Twijfel je over welke kant je op wilt met je loopbaan?

 

Zijn er concrete vragen of werkproblemen en bestaat de behoefte daar doelgericht bij stil te staan, dan is coaching een goede optie. Veel voorkomende vragen zijn:

  • hoe leer ik tijd in te lassen voor reflectie op mijzelf en mijn omgeving,
  • hoe blijf ik fit in zo’n veeleisende omgeving,
  • wat zijn mijn talenten,
  • wat zijn mijn sterke en minder sterke kanten,
  • welke specialisatie/subspecialisatie kies ik,
  • wat past goed bij mij: perifeer werken of in de academie?

 

Wat is coaching?

 

Coaching is een vorm van persoonlijke begeleiding op basis van een gelijkwaardige één-op-één-relatie. De coachee leert en de coach ondersteunt en begeleidt dit leerproces.

Coaching leidt tot persoonlijke en professionele groei.

 

De methode

 

Tijdens een coachtraject krijgt de coachee een spiegel voorgehouden, waardoor die zich bewust wordt van de manier waarop hij of zij de dingen doet en van de consequenties van het eigen gedrag. Het aldus verkregen inzicht in eigen handelen leidt tot veranderingen.

Doel van coaching is het doen toenemen van de persoonlijke effectiviteit en het vergroten van de psychologische flexibiliteit. Men leert verantwoordelijkheid te dragen voor het eigen functioneren in iedere leer-of werkomgeving.

Coaching werkt curatief en preventief. Vanuit een sfeer van veiligheid en vertrouwen, gebaseerd op professionaliteit en deskundigheid, krijgt een coachee begeleiding op maat gedurende langere tijd. Coaching is zeer tijdefficiënt.

 

Coaching betekent dat een externe coach wordt ingehuurd op contractbasis. Deze externe coach is onafhankelijk en onpartijdig.

Vooraf wordt er een intakegesprek gehouden, waarin een globale oriëntatie plaats vindt van wat er speelt en wat de begeleidingsvragen zijn.

Pas als de begeleidingsdoelen helder zijn, kan een inschatting gemaakt worden over de duur, de frequentie en het aantal van de begeleidingsgesprekken.

Veelal zijn 5 – 10 gesprekken voldoende.

 

Praktische informatie

 

Coaching kost  € 100,- per uur.

Hoe lang het coachingstraject gaat duren wordt in onderling overleg tussen u en uw coach vastgesteld.

 

Voor huisartsen geldt dat individuele coaching als nascholing geaccrediteerd kan worden. Ieder uur coaching wordt gehonoreerd met één nascholingspunt, mits de coaching wordt gegeven door een door het NHG erkend supervisor.

Stilstaan bij je handelen is vooruitgang

Aangesloten bij: